Thích

0909021992

Tin Tức

HƯỚNG DẪN CỨU HỘ ẮC QUY

16/01/2019

Trong trường hợp vừa đỗ xe trên đường nhưng khởi động lại không được, Quí Khách bình tĩnh và xử lý các cách sau đây:

Cách 1: Tắt hết thiết bị điện như quạt gió, máy lạnh, đầu DVD, đèn... và cố gắng khởi động lại lần nữa. Với cách giảm thiết bị tải khi khởi động này có thể giúp cho ắc quy cung cấp đủ năng lượng để khởi động một hoặc 2 lần.

Cách 2: Nhờ ô tô cò bình ắc quy tốt để kích hỗ trợ khởi động: Đậu 2 xe gần nhau (không chạm nhau) - khoảng cách 50cm, để nối dây câu bình. Kéo tay thắng, tắt chìa khóa, tắt tất cả các thiết bị. Làm sạch rỉ sét trên cọc ắc quy và kẹp dây cứu hộ.

Đấu dây theo trình tự minh họa (1) - (2) - (3) - (4).

Khởi động xe cứu hộ, đợi khoảng 1 phút. Khởi động xe hết bình.

Tháo dây theo trình tự ngược lại (4) - (3) - (2) - (1).

Hoàn tất quá trình cứu hộ rong trường hợp vừa đỗ xe trên đường nhưng khởi động lại không được, Quí Khách bình tĩnh và xử lý các cách sau đây:

Cách 1: Tắt hết thiết bị điện như quạt gió, máy lạnh, đầu DVD, đèn... và cố gắng khởi động lại lần nữa. Với cách giảm thiết bị tải khi khởi động này có thể giúp cho ắc quy cung cấp đủ năng lượng để khởi động một hoặc 2 lần.

Cách 2: Nhờ ô tô cò bình ắc quy tốt để kích hỗ trợ khởi động: Đậu 2 xe gần nhau (không chạm nhau) - khoảng cách 50cm, để nối dây câu bình. Kéo tay thắng, tắt chìa khóa, tắt tất cả các thiết bị.

Làm sạch rỉ sét trên cọc ắc quy và kẹp dây cứu hộ.

Thương hiệu

Hotline